(1)
García López, J. Xunta De Galicia, Actas Do Seminario Internacional O Futuro Da Memoria O Patrimonio Arquivístico Dixital = Actas Del Seminario Internacional El Futuro De La Memoria: El Patrimonio Archivístico Digital. bagn 2018, 8, 135-136.